Yn erbyn UKIP! Yn erbyn yr EU!

26th April 2014

Plaid Sosialaidd Abertawe – Datganiad i’r Wasg – i’w ddefnydio’n syth
 
Mae UKIP yn ymhonni bod yn wrth-sefydliad ond mae eu polisïau’n erbyn y dosbarth gweithiol. Maen nhw eisiau rhyddhau’r perchenogion i elwa’n fwy ohonon ni, eu gweithwyr, drwy cael gwared o’n hawliau cyfreithiol a’n hawliau undeb llafur. Maen nhw’n cwyno nad yw’r Con-Dems yn cwtogi ar wariant cyhoeddus yn digon cyflym, er gwaetha’r ffaith bod y toriadau’n dinistrio swyddi a gwasanaethau yn ardaloedd dosbarth gweithiol fel Abertawe.

Ond dydy gwrthwynebu UKIP a’u camystumiadau cas ynglyn â gweithwyr o dramor, lleiafrifiadau ethnig a menywod – yn wir, unrhyw un sydd ddim yn adlewyrchu eu harweinyddiaeth cyfoethog, dosbarth uwch, ac ecsentrig – ddim yn meddwl dylen ni cefnogi’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn clwb i’r perchenogion sydd yn llywio ras i’r gwaelod ar gyflogau’r gweithwyr, telerau ac amodau. Mae’n tanseilio hawliau’r gweithwyr. Mae’n gyfrifol am gynildeb sy’n achosi caledi I filiynau o bobl ar draws Ewrop. Dyma’r rheswm pam mae’r Blaid Sosialaidd yn cymryd rhan mewn No2EU sy’n galw am adael yr Undeb Ewropeaidd er mwyn cael gwrthwynebu cynildeb.

Claire Job, ysgrifennydd cangen Abertawe’r Blaid Sosialaidd ac yn aelod o restr No2EU dros Gymru yn etholiadau Senedd Ewrop ar Fai 22
Ffȏn: 07904 863630

Nodyn:
 
Bydd Nigel Farrage, arweinydd UKIP yn siarad yn y Stadiwm Liberty ar Ddydd Mercher 30 Ebrill
Upcoming Events
Editor Login